Quay lại diễn đàn vừa xem Đăng bài mới

Sự cố buổi livestream 13.07.2017 của Ah Gil

[Tin dịch] Chiều 13.07.2017 Ah Gil có buổi livestream giao lưu tuyên truyền phim Số 81 Kinh Thành phần 2. Trong quá trình livestream gặp phải sự cố đáng tiếc khiến buổi livestream kết thúc sớm hơn dự định.

Spam comment "TQH" - Ah Gil không nói nên lời
Tiểu Thái Dương hệ
Shipper SaGil

Quay lại diễn đàn vừa xem